Meer boeren…

Het “meer boeren, minder vee” concept heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen als mogelijke oplossing voor verschillende problemen die verband houden met de huidige landbouwpraktijken, met name die van de veehouderij. Dit concept gaat uit van de gedachte dat door minder vee te houden, de impact van de landbouw op het milieu kan worden verminderd en tegelijkertijd de productiviteit en duurzaamheid van de landbouw kan worden verbeterd.

Het concept is gebaseerd op het idee dat het houden van grote aantallen vee een negatieve invloed heeft op het milieu. De uitstoot van broeikasgassen, waaronder methaan en kooldioxide, afkomstig van de vertering van voedsel in de magen van koeien en andere herkauwers, is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Daarnaast leidt de overmatige productie van mest tot watervervuiling en bodemdegradatie.

Door minder vee te houden, kan de uitstoot van broeikasgassen en mest worden verminderd, wat op zijn beurt kan bijdragen aan het terugdringen van de opwarming van de aarde en de milieuvervuiling. Bovendien kunnen boeren meer duurzame en productieve landbouwpraktijken aannemen, zoals agrobosbouw en biologische landbouw, die minder afhankelijk zijn van grote aantallen vee en die de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid verbeteren.

Een ander voordeel van het “meer boeren, minder vee” concept is dat het kan leiden tot een meer gevarieerde en veerkrachtige voedselproductie. Door minder afhankelijk te zijn van vee voor voedselproductie, kunnen boeren zich meer richten op de teelt van gewassen en de productie van andere voedselproducten, zoals groenten, fruit en noten. Dit kan op zijn beurt bijdragen aan een meer divers en gezond voedingspatroon.

Naast traditionele landbouwactiviteiten zijn er ook verschillende alternatieve inkomstenbronnen voor boeren, waaronder energieproductie en -opslag. Hier zijn enkele voorbeelden:

  1. Zonne-energie: Boeren kunnen zonnepanelen installeren op hun land om zonne-energie op te wekken en deze terug te verkopen aan energiebedrijven of om te gebruiken voor hun eigen behoeften. Dit kan een extra bron van inkomsten opleveren en tegelijkertijd bijdragen aan de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
  2. Windenergie: Boeren kunnen windturbines plaatsen op hun land om windenergie op te wekken en deze terug te verkopen aan energiebedrijven. Dit kan ook een extra bron van inkomsten opleveren en bijdragen aan de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
  3. Biogas: Boeren kunnen organisch afval, zoals mest, gebruiken om biogas te produceren en deze te verkopen aan energiebedrijven. Biogas kan ook worden gebruikt als brandstof voor de verwarming van gebouwen of als brandstof voor voertuigen op de boerderij.
  4. Wateropslag: Boeren kunnen wateropslag faciliteiten bouwen op hun land om water op te slaan en te verkopen aan waterbedrijven of om te gebruiken voor irrigatie op hun eigen boerderij.
  5. Verhuur van land voor recreatie: Boeren kunnen hun land verhuren voor recreatieactiviteiten, zoals kamperen, wandelen, vissen en jagen. Dit kan een extra bron van inkomsten opleveren en tegelijkertijd bijdragen aan de ontwikkeling van het plattelandstoerisme.

Het ontwikkelen van alternatieve inkomstenbronnen kan de veerkracht van boeren vergroten en bijdragen aan een duurzamere en veerkrachtigere landbouwsector. Het kan ook bijdragen aan de diversificatie van de economie van landelijke gemeenschappen en helpen om de afhankelijkheid van traditionele landbouwactiviteiten te verminderen.

Naast alternatieve inkomstenbronnen kunnen boeren ook overwegen om alternatieve landbouwpraktijken toe te passen om hun productie te diversifiëren en de duurzaamheid van hun landbouwsysteem te verbeteren. Hieronder staan enkele voorbeelden:

  1. Agrobosbouw is een landbouwpraktijk waarbij bomen worden geïntegreerd in de landbouwactiviteiten. Bomen bieden verschillende voordelen, zoals het verbeteren van de bodemkwaliteit, het verminderen van erosie en het verhogen van de biodiversiteit. Bovendien kunnen ze dienen als een extra inkomstenbron door de verkoop van hout, fruit en noten.
  2. Biologische landbouw: Biologische landbouw is een landbouwpraktijk waarbij geen synthetische meststoffen of pesticiden worden gebruikt. In plaats daarvan worden natuurlijke methoden gebruikt om de bodem en gewassen te beschermen, zoals compostering, groenbemesting en natuurlijke vijanden van plagen. Biologische landbouw kan de bodemkwaliteit verbeteren, de biodiversiteit verhogen en de gezondheid van de consument verbeteren door het vermijden van resten van synthetische meststoffen en pesticiden op gewassen.
  3. Aquacultuur: Aquacultuur is de praktijk van het kweken van vis en schaaldieren in gecontroleerde omgevingen, zoals tanks en vijvers. Dit kan een extra inkomstenbron opleveren voor boeren, en bovendien kan aquacultuur duurzamer zijn dan de traditionele visserij, omdat het minder bijvangst heeft en minder druk uitoefent op wilde vispopulaties.
  4. Permacultuur: Permacultuur is een ontwerpsysteem dat zich richt op het creëren van veerkrachtige ecosystemen die in balans zijn met de natuur. Permacultuur combineert verschillende landbouwpraktijken, zoals agrobosbouw, biologische landbouw en aquacultuur, om een ??duurzaam systeem te creëren dat in staat is om zichzelf te onderhouden.

Het toepassen van alternatieve landbouwpraktijken kan niet alleen bijdragen aan de veerkracht en duurzaamheid van het landbouwsysteem, maar kan ook een extra inkomstenbron opleveren voor boeren. Bovendien kunnen deze praktijken bijdragen aan de verbetering van de gezondheid van de bodem, het behoud van de biodiversiteit en het verminderen van de afhankelijkheid van synthetische meststoffen en pesticiden.

Er zijn echter ook enkele mogelijke nadelen aan het “meer boeren, minder vee” concept. Een daarvan is dat het verminderen van de veestapel kan leiden tot een daling van de inkomsten van veehouders en tot verlies van werkgelegenheid in de veehouderijsector. Ook kan het verminderen van de veestapel leiden tot hogere prijzen voor vlees en zuivelproducten, wat de voedselonzekerheid kan vergroten voor mensen met een laag inkomen. Daar tegenover staat dat het aanbod van alternatieve producten groter zal worden en daardoor ook goedkoper.
De regering zou boeren die deze overstap durven aan te gaan financieel en administratief te ondersteunen.

Ter inspiratie: kijk eens op https://nieuwemelkboer.nl/het-verhaal/
“Al generaties lang wordt er door onze familie melk geproduceerd. Waar onze voorouders destijds al met de tijd mee zijn gegaan door het produceren van koemelk spelen ook wij, Bart en Tom, als jongste generatie opnieuw in op de ontwikkelingen van deze tijd. Wij willen het werk van de generaties voor ons graag voortzetten, maar dan op onze manier. In 2016 wisten we het; plantaardig”.
En blijkbaar is er ook Nederlandse havermelk: https://www.realoatarts.com/nl


Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *