Archive for Okee

Hoe ontstaat geld?

Comments

Zeitgeist Addendum

Interessant en extreem in boodschap.

Comments

Morgen geen files?

Comments

De Sint is groen

Comments

Zaden voor het leven

Aangezien we in Nederland onze zaden normaal altijd weggooien, kunnen we deze natuurlijk ook doorsturen naar deze Belg.

Willem van Cotthem zorgt dat de zaden bij mensen komen die ze echt nodig hebben.

Comments

Scientific 07

Comments

Lekker buitenspelen

Het weekend van 28-29 september: Come Out & Play in Amsterdam.

Comments

Prinsjesdag 2007

Een stukje uit de Miljoenennota:

“Pijler 3: Duurzame leefomgeving

Het kabinet wil de energiehuishouding, het klimaat en zo de leefomgeving van volgende generaties sterk verbeteren. In 2008 wordt geld uitgetrokken voor o.m. instrumenten voor energiebesparing en milieuvriendelijke energieproductie. Ook worden maatregelen genomen op gebied van waterkwaliteit, klimaatbestendig maken van Nederland o.a. door ruimtelijk inrichting (en in latere jaren hoogwaterbescherming), voorzieningen op het platteland, dierenwelzijn, Landschap en natuur/Ecologische Hoofdstructuur.
De financiële consequenties voor 2008 zijn 215 miljoen euro en 800 miljoen euro over de gehele kabinetsperiode. ”

Mooi!

Comments

Current TV wint een paar Emmy Awards

Het televisiekanaal Current TV van Al Gore en consorten heeft een paar leuke prijzen. Hieronder een voorbeeld van wat op Current te zien is.

Comments

We hebben het nog nooit zo goed gehad als nu

Angst voor de toekomst? Nergens voor nodig, zegt toekomstonderzoeker Matthias Horx. ‘De meeste mensen zijn niet goed geïnfomeerd over hoe de aarde er echt voor staat.’ Matthias Horx ‘Met doemscenario’s kun je veel angst en rock & roll losmaken’

Lees het artikel bij De Pers

Meer informatie over deze positivo.

Comments

« Previous entries Next Page » Next Page »