Archive for September, 2007

Stop bos

Autorijdend Nederland is boos op Bos. De website heet www.stopbos.nl. Autorijden versus bos. Dit doet mij denken aan de zure regen tijd. Autorijden was toen ook bedreigend voor bos.

Comments

Lekker buitenspelen

Het weekend van 28-29 september: Come Out & Play in Amsterdam.

Comments

Prinsjesdag 2007

Een stukje uit de Miljoenennota:

“Pijler 3: Duurzame leefomgeving

Het kabinet wil de energiehuishouding, het klimaat en zo de leefomgeving van volgende generaties sterk verbeteren. In 2008 wordt geld uitgetrokken voor o.m. instrumenten voor energiebesparing en milieuvriendelijke energieproductie. Ook worden maatregelen genomen op gebied van waterkwaliteit, klimaatbestendig maken van Nederland o.a. door ruimtelijk inrichting (en in latere jaren hoogwaterbescherming), voorzieningen op het platteland, dierenwelzijn, Landschap en natuur/Ecologische Hoofdstructuur.
De financiële consequenties voor 2008 zijn 215 miljoen euro en 800 miljoen euro over de gehele kabinetsperiode. ”

Mooi!

Comments

Hallo Wereld

Ideetje van André Rouvoet: Hallo Wereld!

“Hallo Wereld is een voorlichtingsprogramma via e-mail.
Met als doel zwangere vrouwen te helpen met een gezonde leefstijl.
Na de geboorte ondersteunt Hallo Wereld een gezonde opvoeding. “

Comments

Current TV wint een paar Emmy Awards

Het televisiekanaal Current TV van Al Gore en consorten heeft een paar leuke prijzen. Hieronder een voorbeeld van wat op Current te zien is.

Comments