Huisvesting van asielzoekers

Waarom worden alle asielzoekers samengebracht in grote gebouwen?

Is het niet handiger om deze te verdelen over onze 2.000 steden en dorpen en ca. 4.000 buurtschappen.

Stel dit jaar komen er 50.000 asielzoekers naar Nederland: 50.000 / 6000 = 8 1/3 asielzoeker per plaats.

Iedere plaats heeft een leegstaand gebouw: een huis, een bedrijfspand. Binnen een paar dagen is een gebouw bewoonbaar te maken.

Iedere plaats heeft een groep enthousiaste mensen die deze mensen opvangt, helpt en begeleidt.

Conclusie: Geen opeenhoping van mensen en geen angstige omwonenden.

 

Comments

Vuurwerk amateurs

Ieder een jaar een paar zwaargewonden. Laat het toch aan de professionals over. Allerlei kritische geluiden over ons vuurwerk.

Traditie is traditie…toch?

Comments

Mee maakt Mee-doen mogelijk

Huidige vraag: In welke vorm en hoe lang nog?

De heroverwegingsgroep langdurige zorg was duidelijk in zijn uitspraak. In alle varianten werd de subsidie van Mee geschrapt.
De politiek besliste anders maar de opluchting in onze organisatie verdween na de brief van de staatssecretaris in juni van dit jaar

Het LPC stelt de Clienten Centraal maar de vraag die hierbij aansluit hoe gaat Mee om met de nieuwe situatie.

Mijn stelling is dat de Mee stichtingen specialisten zijn op het terrein van Clientenondersteuning en wij ons sterk moeten maken voor het handhaven hiervan in het belang van onze doelgroepen. Belangrijk hierbij is het huidige kennisniveau uit te breiden en te borgen

Mee, een onafhankelijke organisatie, die preventief werkt en daardoor, zoals blijkt uit de maatschappelijke Business Case, leidt tot forse besparingen en bovendien Clienten behoedt voor escalatie van hun bestaande problematiek.

Naar mijn idee is het gros van de Gemeenten niet in staat om deze rol over te nemen.
Wij zullen ons dus moeten beraden hoe wij het ministerie van VWS, het VNG, en alle
Gemeentes overtuigen van de noodzaak om de specialist bij uitstek Mee een centrale rol te geven in de nieuwe opzet.

Onafhankelijke signalering en landelijke registratie en bovenal het borgen van een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen is dringend noodzakelijk.

In verband hiermede richt ik mij tot alle besturen van de onafhankelijke Mee Stichtingen om op korte termijn besluiten te nemen, welke moeten leiden tot een centraal geleide organisatie, waarbij de lokale kleur best gehandhaafd kan blijven.

Mee moet de wegwijzer zijn in Zorgland, zodat Clienten niet de dupe worden van een onverantwoord bezuinigingsbeleid

Comments

Interview in de Alkmaarse Courant

Vorige week woensdag is een interview met Henk Kiebert in de Alkmaarse Courant gepubliceerd. In de “Stad en Streek” bijlage was te lezen wat Henk met ons verouderde volkslied wil doen: vernieuwen.
Iedereen bedankt voor de leuke reacties!

Comments (2)

We gaan stemmen! Kandidaat nummer 5.

Comments

We gaan stemmen! Kandidaat 4

Comments

We gaan stemmen! Kandidaat 3

Comments

We gaan stemmen! Kandidaat 2.

Comments

We gaan stemmen!

Comments

Waarom heeft iemand eigenlijk een hond?

Comments

« Previous entries Next Page » Next Page »